Flygbild som visar delar av Östra Eslöv
Flygbild som visar delar av Östra Eslöv
Samhällsutveckling

Information om detaljplaner, byggprojekt och bredbandsutbyggnad.

En veranda kan falla under attefallsreglerna
En veranda kan falla under attefallsreglerna
Bostäder och boende

Här hittar du information om hur du hittar en bostad, köper en villatomt och hur det fungerar om du behöver anpassa din bostad.

Kartor, adresser och mätning

Mycket av kommunens fysiska miljö finns utmätt och inritad i kartor. Här får du hjälp med vem du ska kontakta när du behöver en karta eller hjälp med utstakning och mätning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window