Byggnadsvårdspris

Varje år sedan 2014 delar Eslövs kommun ut ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvård i kommunen.

Byggnadsvårdspriset instiftades av kommunfullmäktige 2012 och har delats ut sedan 2014.

Byggnadsvård en del av kulturmiljön

Kulturmiljön är viktigt för historien och Eslövs kommuns identitet. Kulturmiljön består till stor del av byggnader och platser. Det pågår ett mycket bra arbete inom det här området som kommunen vill belöna.

Byggnadsvårdsprisets syfte är att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen i Eslövs kommun. Priser har delats ut årligen sedan 2014.

Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Eslövs kommun. Förslaget ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla.

  • Bevara

    En äldre byggnad eller offentlig miljö, till exempel en park eller ett torg, som har sin ursprungliga karaktär bibehållen. Karaktären kan ha bevarats antingen genom större åtgärder, utfört under de senaste fem åren, eller en längre tids underhåll.

  • Anpassa

    En äldre byggnad eller offentlig miljö som har räddats från förfall genom att den anpassats för en ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

  • Utveckla

    En ny byggnad eller offentlig miljö, till exempel en park, lekplats eller ett torg, som har uppförts under de senaste fem åren. Den ska ha formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö och ha ett högt estetiskt värde. Byggnaden eller miljön får gärna ha nyskapande inslag när det gäller utformning, funktion och hållbarhet.

Vem kan få priset?

Eslövs byggnadsvårdspris delas ut till en fysisk person, ett företag eller en organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Du kan nominera byggnader, bebyggelsestrukturer, nyskapade objekt, offentliga rum eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården. Nominering för 2024 öppnas upp under våren.

Hur funkar det?

Förslag till pristagare ska kunna komma från många håll och kan lämnas, eller ansökas om, av fysisk person, företag eller organisation.

Vinnaren av byggnadsvårdspriset tas ut av en nomineringsgrupp, som har till uppgift att ta fram och föreslå pristagare bland de nominerade och även formulera en prismotivering. Gruppen kan också på eget initiativ nominera kandidater till priset. Därefter utser kommunstyrelsens arbetsutskott förslag av nomineringsgruppen pristagare till byggnadsvårdspriset.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window