Olovligt byggande, svartbygge

Olovligt bygge, eller svartbygge, som det ofta benämns, är när du bygger, river eller ändrar något innan du fått bygglov eller startbesked beviljat.

Om du bygger innan du har fått lov eller startbesked ska kommunen ta ut en sanktionsavgift för att du inte följt de regler som gäller. Du får inte heller börja använda eller flytta in i det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften, som är ett slags böter, tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden. Hur stor avgiften blir bestäms i plan- och byggförordningen 9 kap.

Lov i efterhand

Kommunen kan pröva om det är möjligt att få bygg- eller rivningslov samt anmälan i efterhand. Då kan bli fråga om sanktionsavgifter också.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta bygglovsavdelningen. Se kontaktrutan för kontaktuppgifter och öppettider.
Du kan också anmäla till kommunen om du misstänker ett olovligt byggande. Då ska du uppge:

 • Vilken fastighet eller adress det handlar om
 • Vad som uppförs eller har uppförts
 • Exakt vad det är du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras.
 • En detaljrik beskrivning. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser och bifoga gärna bilder och en karta/situationskarta.
 • Ditt namn, mailadress och telefonnummer. Du kan inte göra anonyma anmälningar.

Vad händer med en anmälan?

 • Anmälan diarieförs när den kommer in och en handläggare får hand om ärendet.
 • Handläggaren undersöker om det rör sig om något som olovligt. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera problemet som anmälts.
 • Om det anmälan handlar om inte kräver lov eller tillstånd eller om ett sådant redan finns, görs inget mer.
 • Om det anmälan handlar om bedöms som olovlig skickar vi ett brev till fastighetsägaren. I brevet bifogas anmälan. Fastighetsägaren får förklara vad som har hänt, avsetts och gjorts.
 • Om det uppförda kan få lov i efterhand uppmanar vi fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning.
 • Om man får lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma.
 • Om det som är byggts  inte får lov i efterhand, kan bygglovsavdelningen kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick. Exempelvis kan man tvingas riva det man har byggt utan lov.

Tillsynsanmälan

Om du misstänker att något strider mot bestämmelser eller är olagligt kan du göra en tillsynsanmälan. Det kan till exempel vara om du tror att någon börjat bygga utan bygglov eller en ovårdad tomt eller byggnad. Din anmälan kan vara anonym. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte, kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fullfölja sin undersökningsplikt, och ingripa enligt lag.

Gör en tillsynsanmälan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window