Mätning och utstakning

Kart- och bygglovsavdelningen kan hjälpa dig med olika tjänster inom mätning och utstakning. Ska du bygga nytt kan vi märka ut fastighetens gränser, utföra utstakning och lägeskontroller. Du kan också anlita en extern mättekniker men måste då anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Av kommunens mättekniker kan du beställa olika tjänster:

  • Märka ut fastighetens gränser.
  • Göra husutstakningar.
  • Lägeskontroller för att kontrollera att den nya byggnadens placering stämmer överens med bygglovet.
  • Byggnadshöjder.

Mer information om utstakning och lägeskontroll finns på Boverkets hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window