Elda utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs.

Under tiden 1 maj–30 september är det allmänt förbud mot eldning inom områden med detaljplan (oftast tätorter) i Eslövs kommun.

Övrig tid, 1 oktober–30 april, får du elda torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och grenar).

Läs också Räddningstjänstens råd om att elda utomhus. 

Elda inte avfall

Du får inte elda något annat avfall hemma i trädgården än torrt trädgårdsavfall. Avfall som eldas frigör skadliga ämnen som varken är bra för dig, din omgivning eller miljön.

  • Plats kan frigöra dioxiner som är cancerframkallande.
  • Däck och gummi ger utsläpp av svaveldioxid som försurar sjöar och vattendrag.Elavfall och metallskrot frigör bly, kadmium och kvicksilver vilket kan ge skador på njurar och nervsystem.
  • Möbler och textil kan innehålla flamskyddsmedel som kan ge sämre immunförsvar, cancer och störningar i reproduktionsförmågan.
  • Rivningsvirke, impregnerat trä och spånplattor ger alla utsläpp av dioxiner, kreosot, arsenik och formaldehyd, vilka är cancerframkallande och irriterande för luftvägarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window