Eslövs vatten – fem planer under ett paraply

VA SYD och Eslövs kommun tar ett gemensamt helhetsgrepp kring Eslövs vatten. I totalt fem planer samarbetar vi för att ta hand om vattnet i kommunen.

Eslövs kommun och VA SYD samarbetar för att ta hand om vattnet i kommunen. Det handlar om att sjöar och vattendrag ska må bra, att kommunens invånare ska ha tillgång till dricksvatten och att kunna ta hand om regnvatten på ett sätt som minskar risken för skador vid stora regn/skyfall.

Vatten till alla

Vi jobbar strategiskt för att alla ska ha tillgång till dricksvatten, oavsett var man bor och även i kris. Vi säkrar vattenförsörjningen i förhållande till klimatförändring, befolkningstillväxt och andra omständigheter som påverkar vattentillgången.

Rätt vatten på rätt plats

Vi förbereder oss för att bättre kunna hantera skyfall och förebygga översvämningar i Eslöv.

De fem planerna kommer att tas fram under 2018-2021.

De fem planerna är:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window