Biltvätt

Det är enkelt att tvätta bilen på rätt sätt. I Eslöv finns flera tvättanläggningar att åka till om du vill tvätta bilen.

Tvättanläggningar ska ha utrustning där oljor och metallhaltigt slam avskiljs från tvättvattnet istället för att hamna i reningsverket eller direkt i naturen.
Kommunens miljöinspektörer besöker varje år tvättanläggningarna för att se om reningen fungerar tillfredsställande.

Varför ska du inte tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten?

Tvättvattnet innehåller bland annat oljor, tungmetaller och ibland även lösningsmedel. När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet via en dagvattenbrunn eller ett dike direkt ut i våra vattendrag. Där kan det skada växter och djur.

I en del tätortsområden är dagvattensystemet fortfarande kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningarna i tvättvattnet skada mikroorganismerna i reningsprocessen så att reningen försämras.

Vattnet från reningsverket hamnar slutligen i en av kommunens åar.

Föroreningarna försämrar även kvaliteten på slammet från reningsverket. Slammet används som gödning och sprids på åkermark där livsmedel odlas.

Förteckning över kommersiella biltvättar

Eslövs kommun har ingen förteckning över de biltvättar som finns i kommunen. Vi anser att vi inte kan upprätthålla ett register aktuellt på det sätt som önskas . Därför hänvisar vi till andra allmänna register och internet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window