Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar och riskerar att förorena våra vattendrag.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet via en dagvattenbrunn eller ett dike direkt ut i våra vattendrag.  Tvättvattnet innehåller bland annat oljor, tungmetaller och ibland även lösningsmedel, som kan skada växter och djur.

I en del tätortsområden är dagvattensystemet fortfarande kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningarna i tvättvattnet skada mikroorganismerna i reningsprocessen så att reningen försämras. Föroreningarna försämrar även kvaliteten på slammet från reningsverket. Slammet används som gödning och sprids på åkermark där livsmedel odlas. Vattnet från reningsverket hamnar slutligen i en av kommunens åar.

Välj istället en biltvätt eller ”gör-det-själv”-hall

Det bästa alternativet är att tvätta sitt fordon i en automatisk fordonstvätt eller ”gör-det-själv-hall”. Tvättanläggningar ska ha utrustning där oljor och metallhaltigt slam avskiljs från tvättvattnet istället för att hamna i reningsverket eller direkt i naturen. Kommunens miljöinspektörer besöker varje år tvättanläggningarna för att se om reningen fungerar tillfredsställande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window