Kemikalier

REACH

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Reach är EU:s kemikalielagstiftning och Reach-förordningen handlar om utvärdering, registrering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Det finns även krav på användare av kemikalier.

I princip omfattas alla kemiska ämnen av Reach, till exempel rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater. Därför påverkas de flesta företag i EU av förordningen.

Prioriteringsguiden – PRIO

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett prioriteringsverktyg (PRIO) som ska underlätta ett förebyggande arbete för att minska risken för skada på människor och miljö orsakad av användning av kemikalier.

Mer information och PRIO och REACH hittar ni på Kemikalieinspektionens hemsida.

Reach-förordningen och EU-förordningar som grundar sig på Reach

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window