Kemikalier

Det används ett stort antal kemikalier i Sverige idag. Ett problem är att många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Ett kanske ännu större problem är att det finns ett stort antal produkter där vi inte vet hur de påverkar hälsan och miljön.

Använd inte farligare produkt än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Detta är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken. Med andra ord, använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. ”Svanen” och Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” är exempel på miljömärkning. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window