Solenergi och vindkraft

Solenergi

Begreppet solenergianläggning innefattar solfångare som värmer varmvatten, solceller som producerar el och luftsolfångare som värmer luft. Du kan som privatperson, företagare eller organisation söka investeringsstöd för solcellsanläggning. De solceller som installeras på tak eller mark ska vara justerade efter solens vinkel. Solcellers funktion är att de omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en investering som är lönsam på lång sikt. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag.

Bygglov eller inte?
Sedan den 1 augusti 2018 krävs i många fall inte längre bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler/solfångare utanpå byggnadens fasad- eller taktäckningsmaterial. Läs mer om vad som gäller för bygglovsbefrielse av solpaneler.

Bidrag och stöd
Du kan som privatperson, företagare eller organisation söka investeringsstöd för solcellsanläggning. Stödnivån till både företag och privatpersoner är maximalt 30 procent. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
Ansökan om solcellsstöd går via länsstyrelsen eller Boverket. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelsen, som också svarar på frågor om stödet. Ansökningsblankett finns här.

Rotavdrag till solcellsanläggningar
Det finns även möjlighet att söka rotavdrag för solcellsinstallationen. Du kan dock inte få både investeringsstöd och rotavdrag. För tillfället ligger rotavdraget på maximalt 30 procent.
Läs mer om solenergi hos Energimyndigheten.
Energirådgivarna i Skåne har också information om solceller.

Brandsäkerhet
Vid installation av solceller finns det en del att tänka på ur brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten Syd har tagit fram några tips.

Vindkraft

Producera egen el av vind! Vind är en oändlig resurs som omvandlas till energi även i småskaliga vindkraftverk. Vid installation av vindkraftverk bör du känna till omgivningen och om vindens styrka är tillräcklig. Den vanligaste typen av vindkraftverk har en rotor med horisontell axel. Det finns olika modeller av vindkraftverk. Dessa har också tekniska skillnader. Det är viktigt att hitta en modell som passar för just din omgivning. Olika modeller hanterar vindförhållandena olika och därför behövs en utredning innan ett vindkraftverk installeras. Tänk även på bullernivån som vindkraftverken kan avge så att de inte orsakar olägenhet för dig och din omgivning.

Vid installation av ett vindkraftverk kan en liten förändring i vindstyrkan ha stor betydelse för mängden producerad energi. Om vindhastigheten exempelvis fördubblas blir den producerade energin åtta gånger större. Ett mindre vindkraftverk på 2 kilowatt kan vid en medelvind på 7 meter per sekund producera omkring 3 000 kilowattimmar (kWh) per år.

Att uppföra vindkraftverk kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Dessutom kan det krävas bygglov. Vad som gäller beror på storleken på vindkraftverket samt hur många verk som ska sättas upp. Mer information om detta finns på Vindlovs webbplats: http://www.vindlov.se/sv/

Läs mer om produktion av egen el av vind hos Energimyndigheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window