Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att avfall från hushåll forslas bort och Mellanskånes Renhållnings Aktiebolag, MERAB , gör jobbet.

Alla fastigheter som används ska ha någon form av sophämtning. Abonnemang för sophämtning beställs hos Merab. Vid ändringar av abonnemanget ska Merab kontaktas.

Avfall ska sorteras så här i Merabs soptunnor:

  • Matavfall
  • Brännbart avfall
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat och ofärgat glas
  • Mindre ljuskällor och batterier som används i hemmet

Återvinningscentralerna tar emot övrigt grovavfall och farliga avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Läs mer på Merabs hemsida om vad som gäller för olika sorters avfall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window