Avfall och återvinning

I Eslövs kommun har Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ansvaret för sophämtning av hushållsavfall.

Om du har frågor eller önskemål avseende abonnemang för sophämtning kan du vända dig till MERAB.

Du behöver lämna in en ansökan/anmälan till Eslövs kommun om du vill

  • kompostera hushållsavfall,
  • dela ett sopkärl med en grannfastighet,
  • ha uppehåll i sophämtning,
  • utöka hämtningsintervallet för hushållsavfall
  • själv omhänderta slam, urin, kemslam eller liknande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window