Driftsinformation

 • Promenadstråk delvis under vatten

  Både Laddranstigen i Marieholm och Åpromenaden i Örtofta är fortfarande delvis under vatten.

 • Risk för översvämning i gång- och cykeltunneln i Örtofta

  På grund av det höga vattenflödet i Kävlingeån finns det risk för översvämning i gång- och cykeltunneln vid Örtofta station.

 • Bryggaregatan avstängd på grund av vattenläcka

  Det har uppstått en vattenläcka på Bryggaregatan i höjd Köpmansgatan.

 • Läs om hur snöröjningen fungerar

  Renhållning och snöröjning

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window