• Skogsavverkning i Gyaskogen

  Med start 21 september och cirka tre veckor framåt kommer Södra att avverka skog i Gyaskogen. Under denna period kommer avverkningsfordon korsa motionsslingorna i området.

 • Kontroll av gatubelysning

  Under september ser vi över gatubelysningen i hela kommunen.

 • Vi renoverar grusgångarna i Kastberga-området

  Den här veckan, v 28 2020, påbörjades arbetet med att renovera grusgången på banvallen från Asmundstorpsgården  mot lilla Kastberga. Det är lite svårt att säga när arbetet kan vara klart, eftersom det är väderberoende.

 • Ny belysning i Stehags kyrkby

  Arbetet startar idag 6/7-2020 och arbetet förväntas pågå i ca 6 veckor.

 • VA SYD aviserar fördröjning för ny dricksvattenledning till Billinge och Stockamöllan

  VA SYD meddelar den nya dricksvattenledningen som skulle varit klar i juni 2020, nu kommer att försenas till september 2020. Läs mer på www.vasyd.se/stehag

 • Östergatan öppnar redan under juli månad

  Östergatans ombyggnad var beräknad att pågå från mars 2020 och fram till augusti 2020. Men våra duktiga entreprenörer har jobbat undan och vi kommer därför att öppna gatan redan till helgen den 11-12 juli!

 • Gatorna på Bäckdala ska vara klara i november 2020

  Nu har Eslövs kommun upphandlat och utsett entreprenör för att färdigställa gatorna på området Bäckdala. Arbetet ska vara klart i november 2020.

 • Arbetet med belysningen i Gya fortsätter

  Idag, måndag den 22 juni, kommer de gamla belysningsstolparna att plockas ner på slingan i Gya. Efter det kommer de nya att placeras ut. Dessa beräknar vi ska vara i bruk till nästa helg, 27-28 juni. Därmed kommer det nya stolparna inte att lysa under den här veckan (22-26/6-2020), utan elen kopplas in sist när...

 • Grillplatsen i Allmänningen är klar

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window