Driftsinformation

 • Begränsad framkomlighet på Säterivägen under belysningsarbete

  Med start under vecka 35 sätter vi upp ny belysning på Säterivägen mellan Solvägen och Sallerupsvägen. Arbetet planeras ta ungefär en månad och framkomligheten blir något begränsad.

 • Begränsad framkomlighet i Orrahus under arbete med gatubelysning

  Utmed väg 1314 finns i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

 • Begränsad framkomlighet i Östra Karaby under arbete med gatubelysning

  Utmed väg 1276 finns där i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

 • Avspärrningar på Långåkra för anläggning av nytt bostadsområde

  Arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet på Långåkra har nu startat. Hela området är tillfälligt avspärrat när vi tillsammans med VA SYD anlägger nya gator, ledningar, grönområden, gångbanor och lekplats.

 • Aktuella vägarbeten

  Se aktuella vägarbeten

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window