• Belysningen på Stehagsvägen i Eslöv byts ut

  Belysningen på Stehagsvägen i Eslöv byts ut, de gamla trästolparna har gjort sitt och kommer att bytas ut till en modern belysningsanläggning. Arbetet beräknas vara klart i vecka 50, 7-11 december. Under arbetet kommer belysningen vara släckt.

 • Kontroll av gatubelysning

  Under november ser vi över gatubelysningen i hela kommunen.

 • Parkeringsförbud på Hundramannavägen i Eslöv till 31 december

  Under tiden 18 september–31 december råder det förbud mot parkering på båda sidor av Hundramannavägen i Eslöv, mellan Solvägen och Sallerupsvägen. Dessutom finns det numera även utlagt tre farthinder på samma sträcka.

 • VA-arbeten på Sallerupsvägen och närliggande gator

  Under maj månad 2020 kommer VA SYD att gräva i Sallerupsvägen och närliggande gator för att lägga ner nya dricksvattenledningar och trygga vattenförsörjningen. Fram till sommaren kommer arbetet främst ske i gröningen väster om ljusets kapell. Det är först efter semestern som arbetet sker i Sallerupsvägen. Boende kommer även att informeras brevledes. VA SYD kommer fortlöpande...

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window