• Rondellen Sallerupsvägen/Trehärdsvägen är åter öppen för trafik

  VA SYD är nu klar med arbetet i rondellen och den är åter öppen för genomfart.

 • Gatubelysningen vid Östergatan i Eslöv fungerar åter

  Under fredagsförmiddagen hade vi problem med gatubelysningen vid Östergatan i Eslöv. Kommunens entreprenör öste problemet och vid 11-tiden fungerar belysningen åter.

 • Parkeringsförbud på Hundramannavägen i Eslöv till 31 december

  Under tiden 18 september–31 december råder det förbud mot parkering på båda sidor av Hundramannavägen i Eslöv, mellan Solvägen och Sallerupsvägen. Dessutom finns det numera även utlagt tre farthinder på samma sträcka.

 • VA SYD aviserar fördröjning för ny dricksvattenledning till Billinge och Stockamöllan

  VA SYD meddelar den nya dricksvattenledningen som skulle varit klar i juni 2020, nu kommer att försenas till september 2020. Läs mer på www.vasyd.se/stehag

 • Gatorna på Bäckdala ska vara klara i november 2020

  Nu har Eslövs kommun upphandlat och utsett entreprenör för att färdigställa gatorna på området Bäckdala. Arbetet ska vara klart i november 2020.

 • VA-arbeten på Sallerupsvägen och närliggande gator

  Under maj månad 2020 kommer VA SYD att gräva i Sallerupsvägen och närliggande gator för att lägga ner nya dricksvattenledningar och trygga vattenförsörjningen. Fram till sommaren kommer arbetet främst ske i gröningen väster om ljusets kapell. Det är först efter semestern som arbetet sker i Sallerupsvägen. Boende kommer även att informeras brevledes. VA SYD kommer fortlöpande...

 • Åtgärder angående många gäss i Trollsjön

  Flera medborgare har framfört att gässen i Trollsjöområdet är ett problem då de uppvisar ett aggressivt beteende samt att det blir mycket spillning i Trollsjöområdet. Eslövs kommun har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att pricka äggen för att hålla nere beståndet. Det kommer vara kommunjägarna som utför prickningen på uppdrag av Eslövs kommun. Har du...

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window