Driftsinformation

 • Akut vattenläcka Trehäradsvägen

  Det har uppstått en akut vattenläcka på Trehäradsvägen i korsningen med Bruksgatan i Eslöv. Arbetet kommer pågå från 29 november till 6 december. Regionbussarna kommer att köra på Trehäradsvägen, andra motorfordon leds om på annan väg.

 • Begränsad framkomlighet i Brönneslöv under arbete med gatubelysning

  Nu kommer vi att byta ut den äldre gatubelysningen utmed väg 1268 i Brönneslöv. Vi planerar att dra igång arbetet under vecka 46 som börjar med måndag 14 november. De nya gatlyktorna kommer att ha LED och lever upp till trafiksäkerhetskrav. Arbetet kommer att pågå i ungefär en månad.

 • Gatubelysning tänd under dagtid för testning

  Just nu testar Vattenfall gatubelysningen i Eslövs tätort och i alla våra byar. Arbetet kommer att pågå till slutet av november.

 • Begränsad framkomlighet i Östra Karaby under arbete med gatubelysning

  Utmed väg 1276 finns en äldre belysningsanläggning. Den ska ersättas med en ny vägbelysningsanläggning som ska klara Trafikverkets säkerhetskrav.

 • Avspärrningar på Långåkra för anläggning av nytt bostadsområde

  Arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet på Långåkra har nu startat. Hela området är tillfälligt avspärrat när vi tillsammans med VA SYD anlägger nya gator, ledningar, grönområden, gångbanor och lekplats.

 • Aktuella vägarbeten

  Se aktuella vägarbeten

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window