Störande lukter

Matos, tobaksrök, soplukt, avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande. Lukterna kan komma från lägenheter, trapphus eller verksamheter (till exempel restauranger) i eller utanför huset.

Lukter i bostäder kan vara en risk för människors hälsa beroende på typ av lukt men även hur mycket och hur ofta det luktar.

En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga.

Andra lukter kanske inte kan anses ge direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en störning.

Orsaker till luktproblem

Problem med lukter i bostäder kan bero på något av följande:

  • Stängda friskluftsventiler
  • Otäta ventilationskanaler
  • Installation av köksfläkt eller paxfläkt i lägenhet
  • Otätheter i huset
  • Lukt från trapphus
  • Lukt utifrån som kommer in via ventilationen
  • Lukt inifrån, t.ex. ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn

Problem med störande lukt i bostaden

Har du problem med störande lukt i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till kommunens miljöavdelning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window