Kommunjägare

Våra kommunjägare har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan röra sig om vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. Kommunjägarna kan också anlitas om det är större vilda djur som rör sig i tättbebyggt område, till exempel älg, rådjur eller vildsvin.

Dessutom kan kommunen anlita jägarna om det rör sig om hot mot miljön eller människors hälsa, vilket kan röra sig om sjuka djur, grävlingar eller fiskmåsar för att ta något exempel.

Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

Eslövs kommun har två kommunjägare och deras bil är märkt med kommunjägare. Polisen är alltid informerad när de åker ut på uppdrag.

Så förhindrar du skadedjur

Oanvända skorstenar är intressanta för kajor. Sotarna kan tillhandahålla ett galler som passar i alla skorstenspipor. Det är en väldigt effektiv metod för att inte erbjuda kajor häcknings- och boplatser bland husen.

Låt bli att mata djuren! Om du vill mata småfåglarna kan du till exempel använda en fågelmatare eller bur, så kommer småfåglarna in men inte större fåglar.

Genom att plocka bort fallfrukt ur trädgården lockar du inte in större vilda djur i onödan.

Viltolyckor

Om du kolliderar med vilt ska du ringa 112. För mer information om vad du ska göra vid en viltolycka, besök www.viltolycka.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window