Brandskydd, sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet. Det byggnadstekniska brandskyddet för en byggnad har som syfte att beskriva byggnadens brandskydd.

Boverkets regler

Det är bra att känna till Boverkets regler för brandskydd, oavsett om du äger ett hus, hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen.

Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om reglerna ändras. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt. Du har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre bara för att byggnaden blir äldre.

Läs om Boverkets brandskyddsregler

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window