Hälsoskydd och inomhusmiljö

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna.

Vi människor tillbringar en stor del av vår tid inomhus, hemma, men även på jobbet, i förskolan eller i skolan. Det finns många faktorer i vår inomhusmiljö som kan påverka hur vi mår. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, fukt, belysning och luftens innehåll av olika ämnen.

Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel kön, ålder, känslighet och livsstil. Inomhusmiljön påverkas bland annat av byggnadens utformning, installationer, materialval samt hur lokalen används, underhålls och vårdas.

Anmäl olägenhet

Prata i första hand med din hyresvärd eller fastighetsägare. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning och åtgärder kan du göra en anmälan om olägenhet till oss på miljöavdelningen.

Så handlägger vi ditt ärende

  1. Fyll i vår blankett Anmäl olägenhet och skicka den till miljo@eslov.se eller Miljöavdelningen, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.
  2. Din anmälan tas emot av en handläggare på miljöavdelningen. Handläggaren informerar hyresvärden, fastighetsägaren eller den som är ansvarig om klagomålet.
  3. Hyresvärden eller den som är ansvarig får två till tre veckor på sig att utreda anmälan och redovisa för miljöavdelningen vilka åtgärder som har gjorts.
  4. Om hyresvärdens eller den ansvariges redovisning visar att klagomålet är utrett eller åtgärdat, och att det inte finns någon olägenhet för människors hälsa, så avslutas ärendet.
  5. Om hyresvärdens eller den ansvariges redovisning inte är fullständig eller om den som klagar upplever att störningen är kvar, blir den som är ansvarig återigen kontaktad av miljöavdelningens handläggare för att komplettera utredningen. Miljöavdelningen kan också göra ett besök på plats för att bedöma om störningen är en olägenhet eller inte. Om det inte finns någon olägenhet för människors hälsa avslutas ärendet, annars drivs det vidare.
  6. Miljöavdelningen tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet. Avgiften betalas av den som är ansvarig för att åtgärda störningen. I de fall då klagomålet är obefogat tar miljöavdelningen inte ut någon timavgift. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window