Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett miljögift som förr användes i fogmassor i byggnader. PCB är sedan 1995 helt förbjudet i Sverige. Fastighetsägare till hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler, kontorslokaler och industrilokaler ska inventera och eventuellt sanera om det förekommer PCB.

Enligt förordningen (SFS 2007:19) om PCB m.m. har inte privatpersoner som äger en- eller tvåbostadshus någon skyldighet att inventera och sanera.

Annat gäller för fastighetsägare till hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler. Här ska verksamheten ha genomfört en inventering och eventuell en sanering. Om det finns mjuka fogar och golvmassor måste analys göras för att fastställa om de innehåller PCB.

Mer information om sanering av PCB hittar du på vår hemsida för företagare.

Hälsoeffekter och användningsområden

PCB användes förr på många olika sätt. I byggnader som fog- och golvmassa och isolerrutor, i transformatorer och kondensatorer, i färger, plaster och självkopierande papper. Efter att PCBs skadlighet upptäcktes förbjöds det i nya produkter på 70-talet. 1995 infördes totalförbud i Sverige.

När PCB först hittades i naturen på 1960-talet sammankopplades det med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter bland annat säl, havsörn och utter. PCB som andra miljögifter blir mer koncentrerade högre upp i näringskedjorna, och upptäcktes därför först hos rovdjuren.

PCB kan påverka människors hälsa genom att försvaga immunförsvaret, störa hormon- och enzymbalansen, öka risken för vissa former av cancer och påverka centrala nervsystemet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window