Inventering av blomrika vägkanter

När ängar och betesmarker blir allt ovanligare kan vägkanter erbjuda mat och boplatser till de arter som förlorar sin livsmiljö. Vi vill ha din hjälp att hitta blomstrande vägkanter.

Blomrika vägkanter kan till exempel erbjuda blommor till mat, boplatser och spridningsvägar för bin och fjärilar. Som en del av vår satsning på åtgärder för att gynna pollinerande insekter vill vi undersöka om vi har blomrika vägkanter i kommunen och var de finns.

Rapportera in en blomstrande vägkant

Hjälp oss i undersökningen genom att rapportera in blomrika vägkanter i Eslövs kommun. Kanske har du sett en när du var ute med cykeln, eller finns i närheten där du bor?

Rapportera in via vår kartapp

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window