Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

Kommunens organisation

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg men också gator, trafik, kultur och idrott.

Medborgarhusets entré
Medborgarhusets entré
Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel hur samhället där du bor ska utvecklas, om förskola och skolor, omsorg, färskt vatten och gator.

Ärenden och handlingar

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

E-faktura från Eslövs kommun

Som privatperson kan du få dina fakturor från Eslövs kommun digitalt som e-faktura. Du kan även betala via autogiro eller få dina fakturor i din personliga digitala brevlåda.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window