Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga ett nytt hus, bygga till, byta användning av en byggnad, bygga plank eller kanske byta färg på husets dörrar och fönster behövs ett bygglov eller en anmälan. Även om vi äger ett hus eller en tomt får vi inte göra vad vi vill med dem utan tillstånd.

I menyn till vänster, finns det en massa underrubriker där du kan läsa mer specifikt om bygglov och anmälan beroende på vad du har för projekt på gång.

Varför behövs bygglov?

Miljön och samhällets utveckling påverkas av hur vi använder marken. Om du till exempel gör en tillbyggnad på ditt hus, finns den kvar under lång tid och kommer att beröra dig och din familj, dina grannar, efterkommande ägare etc.

Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. Därför ställer samhället vissa grundläggande krav för att bygga och använda mark.

Det är kommunen som ser till att dina önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven utifrån miljö och hållbar utveckling, och andra krav som ställs enligt plan- och bygglagstiftningen.

Beviljade bygglov
Om du vill hitta redan beviljade bygglov, så kontakta oss på kart- och bygglovsavdelningen. Du behöver veta fastighetsbeteckningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window