Gymnasium

Läs om hur du söker till gymnasieskola, vilka program som finns och hur gymnasieskolan fungerar. I Eslövs kommun har vi en kommunal gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet.

Vuxenutbildning

På Carl Engström Vuxenutbildningen kan du studera grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, yrkeshögskola, yrkesutbildning och särskild utbildning.

Elevhälsa och särskilt stöd

Stora delar av elevhälsan organiseras centralt i Barn- och elevstödsenheten med personal som jobbar både på skolorna och på förvaltningen. Här finns skolsköterskor, kuratorer, psykologer och skolläkare.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälpa dig som är elev med information och vägledning kring studie- och yrkesval.

Två elever i förgrunden, den ena håller i ett papper. I bakgrunden syns en kvinnlig lärare som skriver på en whiteboard.
Två elever i förgrunden, den ena håller i ett papper. I bakgrunden syns en kvinnlig lärare som skriver på en whiteboard.
Modersmålsundervisning

Har du ett annat modersmål än svenska? I Eslöv arbetar vi för att du som elev ska se ditt modersmål som en tillgång och en utvecklingsmöjlighet. Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1 upp till gymnasiet.

Nallebjörn med bandage och plåster.
Nallebjörn med bandage och plåster.
Försäkring/olycksfallsförsäkring

Eslövs kommun har försäkringar tecknade för barn, ungdomar och vissa andra grupper som deltar i olika verksamheter som drivs av kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window