Valborgsmässoeld

Ska du själv göra ett majbål? Tänk på att bara elda torrt trädgårdsavfall. Inget avfall! Kolla så att inga igelkottar eller andra smådjur ligger i vinterdvala i högen. På allmän mark behöver du polistillstånd för att elda.

Eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

  • Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på tfn 114 14 för mer information eller www.polisen.se
  • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 m i diameter och 3 m på höjden.
  • Vid placering av valborgsmässoelden bör du ha ett säkerhetsavstånd till andra byggnader och vägar på minst 75 m.
  • Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig.
  • En person ska utses som ansvarar för att bevaka elden. Den ansvariga ska se till att elden släcks senast klockan 24.00.
  • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.
  • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall.
  • Inga igelkottar eller andra smådjur i högen väl?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window