Valborgsmässoeld

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens av kommunen om du vill anordna ett valborgsmässofirande med valborgsmässoeld. Det gäller föreningar såväl som privatpersoner.

Det finns många saker att tänka på innan du tänder en valborgsmässoeld.

Ansök om dispens

För att fira valborg med en valborgsmässoeld behöver du söka dispens hos kommunen.
Följande information ska finnas med:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens och vem som är ansvarig för arrangemanget
  • Plats och adress där du ska elda
  • Dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön
  • Faktureringsadress (en handläggningsavgift på ca 1 timme kan tas ut, vilket motsvarar 1 241 kronor.)

Du ansöker om dispens via vår e-tjänst.

Annat att tänka på

Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar på allmän platsmark eller som offentlig tillställning på en privat mark. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information eller på hemsidan polisen.se.

Du behöver markägarens tillstånd för att anordna en valborgsmässoeld. Markägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.

Elda inte vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s. Du kontrollerar om det är eldningsförbud i kommunen hos Räddningstjänst Syd.

Du ska alltid följa Räddningstjänsten Syds riktlinjer gällande placering och bevakning.

Kolla så att inga igelkottar eller andra smådjur ligger i vinterdvala i högen. Lyft på ris och grenar eller slå på högen för att skrämma bort smådjur.

Brandrisk och elda säkert

På Räddningstjänsten Syd kan du följa brandriskprognosen i kommunen.

Råd för att elda säkert hittar du på dinsäkerhet.se.

Väderprognoser för Eslövs kommun kan du följa hos SMHI.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window