Användande av gammal asfalt

Funderar du på att ta emot fräst eller krossad asfalt och använda på din fastighet? Ta reda på om asfalten innehåller farliga ämnen, främst så kallade PAH:er, innan du tar emot den. Kontakta även kommunens miljöavdelning. Att använda gammal asfalt kräver ofta att en skriftlig anmälan lämnas in.

Gammal asfalt kan fräsas upp och återanvändas, till exempel som underlag under nya vägar. Det finns dock en risk att gammal asfalt innehåller tjära med höga PAH-halter. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp kemiska ämnen som kan vara mycket giftiga. Det är också den största grupp cancerframkallande ämnen man känner till i nuläget. Även asfalt utan tjära kan innehålla så pass mycket PAH att den är olämplig att använda för vissa ändamål.

Asfalt som tidigare använts på vägar eller industriområden kan dessutom vara förorenad från oljespill eller från läckage av andra farliga ämnen.

Anmälan krävs

Vid användning av fräst eller krossad asfalt finns det risk att dessa farliga ämnen sprids och orsakar skada för människor. Störst är risken för människor när man använder gammal asfalt i bostadsområden eller andra känsliga miljöer. Därför krävs det att en anmälan lämnas in till miljöavdelningen innan fräst eller krossad återvunnen asfalt används för att göra till exempel garageuppfarter eller annat.

Eslövs kommun tar ut en avgift på 1 123 kr i timmen för handläggning av anmälan.

Anmäl återanvändning av avfall för anläggningsändamål (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window