Adresser och lägenhetsnummer

Vi använder dagligen adresser och de är mycket viktiga för bland annat räddningstjänst ska hitta till rätt plats vid utryckningar. Aktuella adresser till bostäder, företag, verksamheter och fritidsbebyggelse behövs för att vi ska hitta rätt.

Kommunen ansvarar för att fastställa belägenhetsadresser, som adresserna heter på fackspråk. Adresserna läggs in i Lantmäteriets register med exakta koordinater. PostNord lägger till postnummer och postort till adresserna. Skatteverket använder adresserna som underlag i folkbokföringen.

Adressättning

En belägenhetsadress, alltså en adress, ska vara unik och består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är ofta ett gatunamn, men på landsbygden ett trakt- eller bynamn. Adressplats är alltid ett nummer som ibland kompletteras av en bokstav.

Lägenhetsnummer

Om det finns mer än en bostadslägenhet i en byggnad ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Här finns lägenhetsregistret.

Namnsättning
Nya namn på gator och kvarter beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window