Lantmäteri

Om du behöver hjälp med ärenden som tillhör fastighetsregistret, fastighetsbildning, avstyckning av tomt eller fastighetsreglering vänder du dig till Lantmäteriet.

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret. I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. Till exempel kan du ta reda på hur stor din fastighet är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten.

Här hittar du fastighetsregistret

Kart- och bygglovsavdelningen utför gränsutvisningar, det vill säga, vi märker ut gränserna på en fastighet till privatpersoner.
Här hittar du mer information om hur en sådan gränsutvisning går till. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window