Höns och tupp

Ett mindre antal djur kan hållas på en fastighet även om den ligger inom detaljplanerat område.

Du måste skicka in en skriftlig ansökan med uppgifter om antal djur, stall/lokal för djuren, grannhörande, med mera. Ansökan behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För handläggning av ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område tas en fast avgift ut på 2 246 kr.

Ansök om tillstånd för djurhållning (blankett)

Tänk på:

  • Höns får inte gå fritt på tomten, utan ska ha hönsgård.
  • Utfodring bör ske inomhus för att inte locka möss, fåglar och andra smådjur.

Hela södra Sverige klassas som högriskområde för fågelinfluensan. Du som har tamfåglar ska följa Jordbruksverkets regler för att minska risken att dina djur smittas. Läs vilka regler som gäller på Jordbruksverkets hemsida.

Höns i tättbebyggt område

De lila markeringarna i kartan visar de områden som är detaljplanelagda i Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window