Höns och tupp

Ett mindre antal djur kan hållas på en fastighet även om den ligger inom detaljplanelagt område.

Du måste skicka in en skriftlig ansökan med uppgifter om antal djur, stall/lokal för djuren, grannhörande med mera. Ansökan behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Höns i tättbebyggt område

Tänk på att:

  • Höns får inte gå fritt på tomten, utan ska ha hönsgård.
  • Utfodring bör ske inomhus för att inte locka dit möss, fåglar och andra smådjur.

Här finns den blankett som behövs för att göra ansökan

De rosa markeringarna i kartan visar de områden som är detaljplanelagda i Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window