Miljöarbete

Miljöstrategi för Eslöv visar riktningen för kommunorganisationens miljöarbete. Med målen rik natur i Eslöv, ren miljö i Eslöv och begränsad klimatpåverkan ska Eslövs kommun bidra till de 16 nationella miljömålen och därmed till stora delar av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljöstrategin vilar i insikten om att naturen har ett egenvärde och vi ett ansvar att förvalta naturen väl. Miljöstrategin ska generera miljönytta för alla oss som bor och verkar här nu, men också för de ännu ofödda.

Flera planer som hör till strategin

I planerna Naturplan för Eslöv, Miljöplan för Eslöv, Energi och klimatplan för Eslöv och Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby finns de åtgärder kommunorganisationen ska arbeta med för att uppnå målen i miljöstrategin.

Miljöstrategin och planerna antogs 2024 och ska följas upp årligen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window