Beställa kartor

Hos oss kan du beställa kartor som du behöver när du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan. Här kan du läsa mer om de olika typerna av kartor som finns att beställa.

Enklaste sättet att beställa kartunderlag vid anmälan eller ansökan om bygglov är via vår e-tjänst. Kartunderlag som kan beställas är:

 • förenklad situationskarta
 • situationskarta inom detaljplan
 • situationskarta utanför detaljplan
 • förenklad nybyggnadskarta
 • nybyggnadskarta.

Om du som beställare är osäker på vilken typ av underlag som behövs till din ansökan, skicka gärna fråga till bygglov@eslov.se. Berätta vilken fastighet som det gäller och vilken åtgärd du vill göra.

Primärkarta

I Eslövs kommun finns primärkarta över tätorterna och i vissa fall även på andra platser i kommunen. Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, gator, gatunamn och markdetaljer. Primärkartan ligger till grund för de andra kartunderlagen som går att beställa.

Kartans kvalitet varierar. Det beror på att metoden för att samla in information till kartan har förändrats. Kartan uppdateras löpande av kommunens mätningstekniker. De är ute och mäter in när en karta är beställd, men även vid andra tillfällen.

Förenklad situationskarta

Kartunderlag för enklare åtgärder vid bygglov eller anmälan. Exempel på enkla åtgärder kan vara förhandsbesked, fasadändring, mur, plank, installation av eldstad, skorstenar, skyltar, rivning av hel byggnad eller del av en byggnad. Kostnad för förenklad situationskarta är 287 kr.

Beställ förenklad situationskarta

Situationskarta

Situationskarta krävs vid bygglov för redan bebyggda fastigheter vid exempelvis byggnation av garage, uterum, tillbyggnad och vid byggnation av attefallshus.
Situationskartan är ett utdrag ur primärkartan och används som grund för situationsplan för bygglov. Mätning sker oftast inför framställandet av en situationskarta, eftersom primärkartan kan vara inaktuell och av varierande kvalité.
Kostnaden för situationskarta inom detaljplan är 573 kr.

Beställ situationskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område när vatten och avlopp inte ska anslutas.

En förenklad nybyggnadskarta krävs även vid ansökan om tillbyggnad större än 50 kvadratmeter, komplementbyggnad eller tillbyggnad som ska placeras närmare tomtgräns än 1,5 meter. Det behövs också om det ska byggas en större industribyggnad där handläggaren anser att det finns behov av höjder.

En förenklad nybyggnadskarta har i stort sett samma innehåll som en nybyggnadskarta, förutom att den inte har med planbestämmelser eller information om anslutning till vatten och avlopp.
Debitering sker i samband med leverans. Kostnad för förenklad nybyggnadskarta är från 5 730 kr. Kostnaden beror på vad du ska bygga på fastigheten.

Beställ förenklad nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnation på obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område, och utanför detaljplanelagt område när vatten och/eller avlopp ska anslutas.

En nybyggnadskarta innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, gator, gatunamn, markdetaljer, avvägda höjder, projekterade höjder, planbestämmelser och information om anslutning till vatten och avlopp.

Kart- och bygglovsavdelningen framställer en nybyggnadskarta efter beställning. Mätning sker alltid i samband med framställandet av en nybyggnadskarta. Beställ därför nybyggnadskartan i god tid, då det i vanliga fall tar fyra veckor att framställa den.

En nybyggnadskarta får inte vara äldre än fem år när den skickas in med bygglovet. Är kartan äldre än två år ska en revidering av kartan ske.

Debitering sker i samband med leverans. Kostnad för nybyggnadskarta:

 • Villatomt: 8 595 kr
 • Industritomt (5 000–9 999 m²): 17 190 kr

Beställ nybyggnadskarta

System och leverans

I Eslövs kommun används koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

Kartan kan levereras som pdf-fil, dwg-fil eller papperskopia.

Övriga kartor

Vi levererar även andra kartprodukter, som exempelvis:

 • Tätortskarta
 • Översiktskarta
 • Grundkarta
 • Projekteringsunderlag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window