Kartportal

I Eslövs kommuns kart- och GIS-portal hittar du kartor över Eslövs kommun. Kartorna visas för olika verksamhetsområden. GIS är en förkortning och står för Geografiska informationssystem.

I våra kartor hittar du mycket information om vår kommun. I den övergripande kommunkartan samlas till exempel information inom följande teman:

  • Utbildning (förskolor, skolor, upptagningsområden)
  • Vård och omsorg (vård- och omsorgsboenden, hemtjänstdistrikt)
  • Uppleva och göra (kultur och familj, idrott, motion, friluftsliv, motionsslingor, cykelvägar med mera)
  • Bygga, bo och miljö (lediga tomter, plan- och byggprojekt, detaljplaner, naturmiljövård, kulturmiljövård, vattenmiljö med mera)
  • Trafik och gator (kollektivtrafik, väghållare, parkeringar med mera)
  • Kommunfakta (kommunal verksamhet, kommunägd mark, stadsdelar, valdistrikt, befolkningsstatistik för tätorter)

I några av nedanstående kartor hittar du även en annan typ av information i så kallade kartberättelser. Nya kartor tillkommer kontinuerligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window