Kartor

I Eslövs kartor kan du hitta det mesta som gäller vår egen information och som kan delas med allmänheten. Information som inte kan delas öppet är sådant som är säkerhetsklassat som till exempel vattenledningar.

  • Utbildning och barnomsorg (förskolor, skolor, upptagningsområden)
  • Omsorg (vård- och omsorgsboenden, hemtjänstdistrikt)
  • Uppleva och göra (kultur och familj, idrott, motion, friluftsliv, motionsslingor, cykelvägar med mera)
  • Bygga, bo och miljö (lediga tomter, plan- och byggprojekt, detaljplaner, naturmiljövård, kulturmiljövård, vattenmiljö med mera)
  • Trafik och gator (kollektivtrafik, väghållare, parkeringar med mera)
  • Kommun och politik (kommunala lokaler och fastigheter, kommunägd mark, stadsdelar, valdistrikt, befolkningsstatistik för tätorter)

Annan information på karta

Det finns även andra kartor med information inom specifika områden i kommunens kartportal.

Eslövs kommuns kartportal

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window