Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Hur ofta du behöver sota eller kontrollera beror bland annat på hur ofta du eldar och hur din kamin eller eldstad är utformad.

Sotning och brandskyddskontroller ska genomföras regelbundet och är reglerade av lagar och regler. Det gäller alla fastighetsägare som har en eldningsanläggning som till exempel en eldstad.

Vissa arbeten får bara utföras av sotare eller skorstensfejartekniker med speciell kompetens. I Eslövs kommun har Eslöv Höör Sotningsdistrikt ansvaret för sotning och brandskyddskontroller. Läs mer på Eslöv Höör Sotningsdistrikts hemsida.

Brandskyddskontroll av en anläggning

Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Hur ofta en anläggning eller eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll med två, fyra eller åtta års intervall. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Så ofta behöver du sota

Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska ske, så kallade sotningsfrister, för olika typer av anläggningar.

Sotningsfristernas längd varierar på grund av:

  • Hur mycket sot som bildas.
  • Vilket bränsle du eldar med.
  • Eldningsanläggningens konstruktion och funktion.
  • Energibehov med hänsyn till byggnadskonstruktion.
  • Hur området du bor eller har verksamhet i ser ut.

Kostnader för sotning och brandskyddskontroll hittar du i taxa för sotning.

Läs mer om regler om sotning och brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window