Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall och här kan du läsa om de val du har. Du får inte dumpa trädgårdsavfall eller annat avfall i grönområden eller annan allmän plats!

Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter och mindre mängder av frukt och mossa.

Hur kan jag bli av med trädgårdsavfallet?

Kompostera

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda istället för konstgödsel och torv. Det behövs inga tillstånd för det. Kanske kan grenarna flisas och bli till bränsle?

Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta Merab hämta ditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Priser och hur ofta sopkärlet töms hittar du på Merabs hemsida.

Det här får du lägga i kärlet:
Löv, gräs, kvistar, buskklipp, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården.

Lämna till återvinningscentralen

Du kan kostnadsfritt lämna  ditt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

  • Ris och grenar = Grenar, buskar och träd
  • Trädgårdsavfall = Gräs, löv, frukt, mossa och växter

Återvinningscentraler i Eslövs kommun

  • Eslöv: Åkerivägen 3
  • Löberöd: Löparegatan
  • Marieholm: Bruksgatan
  • Stehag: Rönneholm

För öppettider, klicka här

Invasiva arter

Invasiva växter är växter som inte finns naturligt i vår flora och som har kommit hit, oavsiktligt eller avsiktligt, genom människan. Invasiva växter gör att vår biologiska mångfald äventyras och skapar problem för inhemska växter, djur, ekosystem och även människors hälsa. Dessa växter ska du kasta i brännbart. Lägg in växterna i plastpåsar, så inget riskerar spridas. Här kan du läsa mer om invasiva växter.

Elda trädgårdsavfall

Du får lova att elda upp ditt trädgårdsavfall om det kan göras utan att störa andra . Till exempel ska vinden ligga så att rök inte blåser in till någon annans tomt då man eldar.

Observera att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 maj–30 september. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, inget annat avfall. Naturligtvis får du inte elda om det är eldningsförbud. Enligt Räddningstjänsten får du inte heller elda utomhus före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång.

Se till att inga igelkottar eller andra små djur ligger och sover i dina lövhögar!

Hur vet du vad som är ett detaljplanerat område?

Detaljplanerade områden är markerade med rosa i kartan.

Du får inte slänga skräp eller trädgårdsavfall i grönområden eller på annan allmän plats

Tillgängliga och välkomnande grönområden gör ditt Eslöv till en grönare kommun att leva i. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen.

Vi har nu fått in parkslide i naturreservatet Allmänningen på grund av att det har dumpats trädgårdsavfall där. Parkslide är en invasiv växt med ett mycket aggressivt växtsätt som vi absolut inte vill ha i våra naturreservat. Läs mer här om invasiva växter.

Därför ska du inte lägga trädgårdsavfall utanför din tomt

Högar med ris och trädgårdsavfall har en tendens att dra till sig skadedjur och annat avfall som kan bli en olägenhet för människor, djur och miljö.  Dessutom förändras miljön där trädgårdsavfall dumpas. Marken får ett näringstillskott som gör att nässlor och kirskål ökar sin utbredning. De växter som tidigare fanns på platsen kan konkurreras ut. Träd kan få skador på rötter och stam om trädgårdsavfall läggs i högar vid träden. En främmande art kan vara bärare av sjukdomar som kan spridas till vår natur. Den kan på olika sätt konkurrera ut våra inhemska arter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar. Den naturliga växtligheten försvinner eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. Tyvärr blir som regel högarna med trädgårdsavfall större med tiden, eftersom påfyllningen av högarna går fortare än själva nedbrytningen.Därför är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din tomtgräns eller i park- eller skogsmark. Det är ett brott mot miljöbalken och föreskrifter om avfallshantering.

Ligger dessutom trädgårdsavfallet nära ett vatten/vattendrag läcker näringen ut till vattendraget och kan leda till syrefattighet i vattnet eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.

Att ta hand om avfallet kostar mycket för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som kan användas till annat i kommunen.

Var ska jag göra av det då? 

Se tidigare i texten hur du kan göra med ditt trädgårdsavfall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window