Vedeldning

Att elda med ved är en välbeprövad uppvärmningsmetod. Har du tillgång till egen skog är det också ett billigt alternativ. Eldar du på rätt sätt så minskar du sotpartiklar och kan ta tillvara på värmen på bästa sätt.

Jag vill bli kontaktad av energi- och klimatrådgivare

Vedpanna och ackumulatortank

Använder du ved som huvudsaklig uppvärmningskälla så är en vedpanna kopplad till ackumulatortank att föredra om du har ett vattenburet värmesystem i huset. En vedpanna utvecklar en hög effekt (typiskt 25-30 kW), dvs. den avger mycket värme under kort tid, vilket kräver att pannan är kopplad till ackumulatortankar för att kunna fördela värmen till huset över en längre tid.

Med rätt dimensionerad utrustning behöver du endast elda en gång om dagen. Värmen lagras sedan i ackumulatortankar och förser huset med värme och varmvatten tills det är dags att elda igen. En tumregel är att ackumulatortanken ska vara 18 gånger så stor som brännarens volym. Detta innebär vanligtvis att ackumulatortankvolymen hamnar på ca 1500-2000 liter för en normalstor villa.

Det går att koppla solfångare till en del ackumulatortankar så att du kan spara både på veden och sotning sommartid. Välj en panna/kamin som är miljögodkänd av ett ackrediterat företag vid nyinstallation.

God lufttillförsel

En grundläggande sak är att se till att lufttillförseln till pannans eldstad är god. Se till att friskluftsintaget i pannrummet inte är tilltäppt. Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning.

Ett eldningsbeteende som är dåligt i flera avseenden är så kallad pyreldning. Det innebär att brasan eldas lågintensivt under lång tid genom att ha väldigt låg lufttillförsel till pannans eldstad. Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar. Utsläppen kan vid pyreldning vara 90 procent högre jämfört med eldning vid god lufttillförsel med en panna som är kopplad till en ackumulatortank. Pyreldning ökar dessutom risken akut för sotbrand.

Elda smart

Visa hänsyn mot grannarna och elda inte vid olämplig vindriktning och under väderförhållande som gör att röken stör grannarna. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden.

Rökgaserna visar hur väl förbränningen sker

  • Svart rök med kraftig lukt beror på ofullständig förbränning och giftiga gaser som släpps ut.
  • Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.
  • Kalla dagar är röken vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig.
  • Varma dagar syns röken endast som ett värmedaller.

 Installation av eldstad

Om du planerar att installera en vedpanna eller kamin bör du kontrollera omgivningen noga och ta hänsyn till skillnader i hushöjd och markhöjd. Om ditt hus ligger lägre än omgivande hus är det olämpligt att installera en vedeldad eldstad. Vid installation av förbränningsanläggning krävs det flera saker som anmälan, godkännande av sotare och rätt dimensionerad ackumulatortank. Mer information om bygglov för eldstad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window