Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan du ansöka om ett förhandsbesked. Med ett förhandsbesked får du veta om du får bygga på platsen innan du ansöker om bygglov.

Ett förhandsbesked kostar ungefär 10 000 kronor, och handläggningstiden är cirka tio veckor. Om beslutet om förhandsbesked är positivt, måste du ansöka om bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga. På Boverkets hemsida kan du läsa mer förhandsbesked och om vad det kostar.

Vid ansökan om avstyckning av tomtmark utanför detaljplanelagt område krävs förhandsbesked.

Ett beslut om förhandsbesked är bindande för nämnden i två år räknat från den dag beslutet vann laga kraft.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window