Fyrverkerier

På offentlig plats i Eslövs kommun får fyrverkerier endast användas på nyårsafton från kl. 18 till kl. 2. Vid alla andra tillfällen krävs tillstånd från Polisen. För att köpa och hantera fyrverkerier behöver du ha fyllt 18 år.

offentlig plats får fyrverkerier bara användas från nyårsafton klockan 18.00 till nyårsdagen 2.00. Vid alla andra tillfällen krävs tillstånd från Polisen. För att hantera och köpa fyrverkerier behöver du vara 18 år. Det är förbjudet enligt lag att sälja fyrverkerier till personer under 18 år.

Från och med den 1 juni 2019 får raketer på pinne bara säljas till personer med särskilt tillstånd.

För att få avfyra raketer med styrpinne krävs

Mer information hittar du i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor.
Tillstånd ansöker du om på Polismyndighetens webbplats.

Det krävs tillstånd för att få sälja fyrverkerier

Planerar du att sälja fyrverkerier kräver detta ett tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Du som vill sälja fyrverkerier i samband med nyårsfirande behöver ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten Syd.

Miljöpåverkan av fyrverkerier

Nyårssmällandet medför att tungmetaller sprids till mark och vatten (Isaac Newtons princip: ”What goes up, must come down”). Även plast och färgad kartong har en tendens att sprida sig i närområdet och via dagvattenbrunnar. En annan viktig aspekt är buller. Raketernas vinande och smällande skrämmer såväl vilda som tama djur.

Djur kan drabbas

Många firare har av dessa anledningar börjat titta på alternativ till den klassiska fyrverkeripjäsen men tänk gärna igenom även dessa. Svävande lyktor till exempel, kan ha metallställning invändigt som faller ner i skog och i hav som djur fastnar i eller skadar sig på. Även tamboskap kan fara illa då metalldelar hamnar i fodret.

Läs mer: Naturskyddsföreningen Snälla, sluta smälla – fyrverkerier, kinapuffar och andra smällare – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window