18-årsgräns för att köpa och hantera fyrverkerier

För att hantera och köpa fyrverkerier behöver du vara 18 år. Det är förbjudet enligt lag att sälja fyrverkerier till personer under 18 år.

Från och med den 1 juni 2019 får raketer på pinne bara säljas till personer med särskilt tillstånd.

För att få avfyra raketer med styrpinne krävs

Det krävs tillstånd för att få sälja fyrverkerier

Planerar du att sälja fyrverkerier kräver detta ett tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Du som vill sälja fyrverkerier i samband med nyårsfirande behöver ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten Syd