Fåglar

De flesta fåglar uppskattas och bidrar till en trivsam boendemiljö. Men det finns situationer där kajor, kråkor, råkor med flera kan upplevas som mindre positivt. De stör med sina läten, träck och nedskräpning. De stora flockarna av fåglar uppfattas av somliga som skrämmande och obehagliga.

Vårt eget beteende

Genom att tänka på hur vi själva agerar, kan vi förhindra kråkfåglarna.

 • Mata inte fåglar under våren och sommaren.
 • Lämna inte skräp efter dig.
 • Ställ inte ut soppåsen. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställt ut soporna. Gäller både privatpersoner och näringsidkare. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än de kan lätt tillslutas.
 • Ställ inte ut matskålar till husdjur.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Lägg inte matrester, frukt eller bär i öppna komposter.
 • Ta in hundens lekben när det inte används.

Andra åtgärder

 • Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt. Är det på annan mark, krävs markägarens tillstånd. Tänk på att några av åtgärderna kan, beroende på hur de används, vara störande eller farliga även för människan.
 • Fasta skrämselanordningar fungerar ofta kortvarigt, eftersom fåglarna utmanar sina hot och lär sig deras grad av farlighet. Rörliga skrämselanordningar eller ljudeffekter kan vara mer effektiva.
 • Hinder, som hindrar fåglarna från att slå sig ner på en specifik plats är effektivt just där.
 • Avskjutning av fåglar är inte effektivt. Så fort man skjuter ett skott, lyfter hela flocken och kommer inte igen så länge skytten är kvar. Avskjutning inom bebyggelse är störande och det är svårt att städa bort kadaver. Eslövs kommun genomför ingen avskjutning. Istället rekommenderas att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort.

Metoder för att förhindra och störa

 • Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte blivit boplats, helst före april och ett par månader fram (häckningstiden).
 • Täck skorstenar, takstolar och håligheter i byggnader med nät eller galler vilket fungerar mot häckande fåglar.
 • Placera plastband eller fladdrande plastpåsar eller ballonger, där fåglarna passerar in eller vid den plats ni inte vill att de ska vara.
 • Spegelreflektioner av solljus eller andra ljus mot de platser där fåglarna sätter sig kan vara effektiva. CD-skivor reflekterar bra. Blått sägs vara en färg som fåglarna skyr.
 • Ett drastiskt sätt att bli av med fåglarna är att såga ner träden de brukar sitta i. Träden kan ersättas med buskar, eftersom t.ex. kajor inte övernattar nära marken. Man kan också beskära trädtopparna och/eller glesa ut trädansamlingar.
 • Belysning av deras övernattningsträd är inte populärt, men det kan vara så att fåglarna bara flyttar till ett annat närliggande träd.

Varför finns det så mycket kråkfåglar nu för tiden?

Mellan april och augusti är fåglarnas häckningsperiod och de märks därför av mycket under den tiden. Fåglarna samlas  i kolonier och har ungar. Ett av problemen som fåglar möter i stan är att deras naturliga häckningsmiljöer ofta är bortplockade. Stora träd är en bristvara i stan, så då samlas de där det finns träd, t.ex. vid Eslövs kyrka där det finns många, höga träd. Andra arter vill helst häcka på klippavsatser, men finns inte dessa, så kan hustak och balkonger fungera som ersättning.

Vill man inte ha häckande fåglar på sin fastighet, så kan man som fastighetsägare försvåra för fåglarna att påbörja häckningen, genom att ta ner gamla bon eller innan de har byggt färdigt ett bo. Även lägenhetsinnehavare med balkong kan se till så att de inte vill häcka där, genom att rensa bort bråte och inte förvara sopor på balkongen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window