Vatten och avlopp

Det är VA SYD som har ansvaret för Eslövs kommuns vatten- och avloppsverksamhet. Detta innebär bland annat att det är VA SYD:s uppgift att leverera friskt dricksvattnet och att rena avloppsvattnet i kommunen.

VA SYD är ett kommunalförbund som levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten i Burlöv, Lund, Malmö och Eslöv samt tar hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

Kommunalförbundet bildades 2008 kring Lunds och Malmös vatten- och avloppsverksamheter. Sedan dess har även Burlöv anslutit sig och Eslöv blev den fjärde medlemskommunen 2012.

Här kan du läsa om VA SYD:s pågående arbeten i Eslövs kommun. Här finns också information om driftstörningar.

Läs mer om eget dricksvatten här.

I kartan ser du de olika verksamhetsområdena som VA Syd har ansvar för. Klicka på dubbelpilen uppe till vänster så får du fram teckenförklaringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window