Vatten från egen brunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för  att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet.

Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning och din brunn så att du kan ställa rätt krav om du behöver vidta åtgärder, till exempel om du behöver gräva eller borra en ny brunn eller installera vattenfilter. För att lära dig mer läs gärna broschyren Sköt om din brunn – för bra dricksvatten från Livsmedelsverket.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till mer extrem väderlek. Det kan bli perioder med både mer och mindre vatten vilket kan påverka både vattennivåer och vattenkvalitet. Därför kan det vara extra viktigt framöver att ha bra koll på sin brunn.

Vattenkvalitet

Du som tar ditt vatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera vattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om kvaliteten förändras, till exempel om vattnet blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak.

Har man haft en förändring i kvaliteten på sitt vatten bör man skicka in vattenprov för analys när situationen har stabiliserats eller återgått till det normala. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt eller miljöavdelningen på Eslövs kommun för att få mer information.

Vid beställning av analys av ditt vatten ska man fråga efter analys av mikroorganismer och ämnen som finns i bilaga 1 i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Här hittar du även information om olika mikroorganismer och kemiska ämnen som kan finnas i dricksvatten.

Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din brunn måste eventuellt andra ämnen undersökas. Kontakta i så fall miljöavdelningen för att få råd.

Hur vet jag att om det är lite vatten i min brunn?

För att hålla sig generellt informerad om grundvattennivåerna i ditt område kan man gå in på Sveriges geologiska undersökning (SGU) hemsida. SGU har kartor och information om grundvattennivåer i hela landet.

Sedan behöver man också hålla koll på vattennivån i sin egen brunn så man vet när vattnet börjar ta slut. Har man en grävd brunn kan man hålla koll på vattennivån i brunnen genom att ha riktmärken i stenar eller i betongen på brunnens sidor. Ett annat sätt är att ha en stång eller pinne som räcker ner till botten på brunnen där man sedan mäter den blöta delen av stången. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet. Oavsett hur man mäter är det bra om man och noterar vattennivån och datumet för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det även bra att upprepa mätningarna en längre tid, gärna flera år. Sjunker vattennivån ner mot brunnens botten behöver man minska sitt vattenuttag.

I en borrad brunn är det svårare att själv kontrollera vattennivån. Här kan en indikationen på låg vattennivå vara en förändring i lukt, smak, färg och/eller grumlighet eller att luft kommer in i systemet. Noterar man dessa förändringar bör man minska sitt uttag av vatten.

Om brunnen har sinat

Skulle vattnet ta slut i brunnen finns det inte mycket man kan göra med själva brunnen mer än att vänta på att grundvattennivån ska stiga. Det är till exempel sällan möjligt att fylla på vatten i en sinad brunn. Vattnet som fylls på stannar oftast inte kvar i brunnen utan letar sig istället ner i marken under brunnen.

För att undvika att man står utan vatten kan man, om man inte vill anlägga en ny brunn, till exempel köpa så kallade IBC-tankar på ca 1 000 liter som använts inom livsmedelsindustrin. Tankarna kan man fylla på våren när man har gott om vatten och sedan spara vattnet till torkan på sommaren. Observera att det sparade vattnet inte håller dricksvattenkvalitet utan endast kan användas till disk, tvätt, dusch, bad och bevattning.

För att lagra dricksvatten kan man frysa in dricksvatten i petflaskor avsedda för dryck. Fyll dock inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen.

Hämta vatten från vattenkiosk

Får man slut på vatten kan man hämta vatten i en vattenkiosk. VA SYD, som levererar det kommunala vattnet i Eslövs kommun, har en vattenkiosk på Maskinvägen 3 i Eslöv där man kan hämta vatten. För att hämta vatten i vattenkiosken behöver man teckna ett abonnemang hos VA SYD. Då får man en nyckel och faktureras efter tankning. Mer information finns på VA SYD:s webbplats. Observera att det vatten som hämtas i vattenkiosken är så kallat tekniskt vatten och att VA SYD inte kan garantera att det håller dricksvattenkvalitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window