Akut hjälp och krisstöd

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden.

Mynt staplade på varandra
Mynt staplade på varandra
Ekonomi och pengar

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i livet. Oavsett anledning till din ekonomiska situation har du möjlighet att få stöd från kommunen.

Familj, barn och ungdom

Vägledning och tips i ditt föräldraskap. Hitta kontaktuppgifter till var du kan vända dig för att få stöd och hjälp till dig och ditt barn.

Äldre par sitter på en bänk
Äldre par sitter på en bänk
Äldre

Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i din vardag? Vi erbjuder många former av stöd till dig som är äldre.

Gifta sig

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till religiös vigsel. Borgerlig vigsel är precis som religiös vigsel juridiskt bindande. Äktenskapet är könsneutralt och kan ingås av såväl samkönade som olikkönade par.

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Nyanländ i Eslöv

Här kan du som nyanländ kommuninvånare bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi ger undervisning i svenska språket och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Färdtjänst, ledsagning och parkeringstillstånd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bland annat färdtjänst, ledsagarservice eller parkeringstillstånd.

Psykisk ohälsa

Socialpsykiatrin vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i ditt dagliga liv.

Missbruk och beroende

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, andra droger eller spel? Det finns hjälp att få med vård, behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende.

Stöd till anhöriga

Ger du stöd till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sig själv? Kommunen erbjuder stöd till dig som anhörig. Hur stödet ser ut varierar beroende på din situation och dina behov.

Konsumentinformation

I Eslövs kommuns kontaktcenter kan vi ge råd om vart du ska vända dig i konsumentfrågor.

Människor i olika åldrar och nationaliteter
Människor i olika åldrar och nationaliteter
Frivilliga uppdrag i kommunen

För att skapa ett tryggt Eslöv behövs ditt engagemang. Det finns många uppdrag som inte ger någon ersättning i pengar men som kan ge ett mervärde både för dig själv och för den du hjälper.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window