Ventilationskontroll (OVK)

Ventilationskontroll, även kallad OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem som måste utföras för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.


Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Eslövs kommun. Själva kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem du har och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad, dels för att spara energi.

Ventilationssystem

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT- och FTX-ventilation.

  •  Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  •  Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Förändringar och ombyggnad av ventilationssystem

Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras på nytt. Dessutom behöver du ofta göra en anmälan först. Här hittar du den blanketten som behövs för det.

Krav på återkommande besiktning

Byggnader med treårsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med sexårsintervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Utan krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången. Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

Så kontrollerar du ventilationen

Det är du som byggnadsägare (fastighetsägare) som ska se till att OVK utförs och du måste anlita en certifierad kontrollant för detta . Du kan hitta kontrollanter som är certifierade på Boverkets hemsida.

När kontrollen är gjord av den certifierade kontrollanten skickas protokollet i ett (1) exemplar till Miljö och Samhällsbyggnad och ett (1) exemplar till dig som byggnadsägare (fastighetsägare).

Det finns en skillnad mellan byggnadsägare och fastighetsägare. Om du äger marken och byggnaden så är du fastighetsägare och är ansvarig för att OVK utförs. Om du har ett avtal om att ha en byggnad på någon annans mark, så är det du som är ansvarig för byggnaden som ska se till att OVK utförs. Till exempel om du driver en kiosk på kommunens mark, så är du byggnadsägare till kiosken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window