Ventilationskontroll (OVK)

Ventilationskontroll, även kallad OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem som måste utföras för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Det är byggnadens ägare, till exempel en bostadsrättsförening, som ansvarar för att ventilationskontrollerna genomförs.

Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Eslövs kommun. Själva kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem du har och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad, dels för att spara energi. En- och tvåbostadshus behöver bara kontrolleras när systemet tas i bruk första gången. Kravet för återkommande kontroller gäller alltså inte en- och tvåbostadshus.

Ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Byggnader med treårsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med sexårsintervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Byggnader som bara behöver en första besiktning

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Olika ventilationssystem

  • S-ventilation = självdragsventilation.
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Så kontrollerar du ventilationen

Det är du som fastighetsägare (eller om du äger en byggnad som står på någon annans mark) som ska se till att OVK utförs och du måste anlita en certifierad kontrollant för detta. Du kan hitta kontrollanter som är certifierade på Boverkets hemsida.

När kontrollen är gjord av den certifierade kontrollanten skickas ett exemplar till Miljö och Samhällsbyggnad och ett exemplar till dig.

Förändringar och ombyggnad av ventilationssystem

Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras på nytt. Dessutom behöver du göra en anmälan först. Här hittar du e-tjänsten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window