Ventilation

I inomhusluft samlas föroreningar från exempelvis matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av t.ex. koldioxid från människors utandningsluft. 

Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån och detta tillgodoses genom en fungerande ventilation. En bra ventilation bidrar till att minska risken för hälsoproblem orsakade av till exempel radon och fukt.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att sköta ventilationssystemet så att det fungerar som det ska. Om du upplever problem med ventilationen ska du börja med att anmäla detta till din fastighetsägare. Kvarstår problemen kan du kontakta miljöavdelningen.

Vad kan du själv göra?

  • Se till att tilluftsventiler är öppna.
  • Rengöra frånluftsdon i badrum och filtret i köksfläkten från damm och smuts så att de inte täpps igen.
  • Vädra vid behov.
  • Göra en enklare kontroll av frånluftsflödena i kök och badrum genom att hålla en bit papper vid donen och se om det fastnar.

Drag

Otäta fönster och dörrar kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt innan den når rummet. Drag kan ofta vara obekvämt men bedöms generellt inte som en olägenhet för människors hälsa.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ofta försämrar bristande skötsel och underhåll ventilationssystemets funktion. Om ett ventilationssystem inte sköts på ett riktigt sätt och drift och underhåll anpassas till våra vanor, kan detta orsaka problem i fastigheten. Därför finns det Obligatorisk ventilationskontroll, OVK. OVK regleras av Plan- och bygglagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window