Ventilation

Dåligt inomhusklimat i bostäder och på arbetsplatser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor. 

Hälsofarliga ämnen som kommer från byggmaterial, mögel, luftföroreningar och höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften kan vara orsaken. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är oftast att förbättra ventilationen.

Obligatorisk ventilationskontroll

I många fall har bristande skötsel och underhåll försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om inte ventilationssystem sköts på ett riktigt sätt och drift och underhåll anpassas till våra vanor, kommer fler människor att drabbas av hälsoproblem. Därför finns det obligatorisk ventilationskontroll.

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras enligt följande tidsintervall:

Byggnad: Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
Intervall för återkommande besiktning: tre år

Byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalrum och kontor i industribyggnader, FT-, FTX-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: tre år

Byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader, S-, F-, FX-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: sex år

Byggnad: En- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: Bara en gång innan ventilationen tas i bruk

Förkortningar 
S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window