Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i berggrunden. Det finns en förhöjd risk för lungcancer i samband med för höga halter av radon. Riskerna ökar ytterligare i samband med rökning.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Det är framförallt byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades i Sverige under perioden 1929–1975 och användes fram till slutet av 70-talet. Hus byggda under den perioden är alltså extra angelägna att undersöka.

På Boverkets webbplats finns mer information om radon.

Om du vill mäta radon

Enligt strålskyddslagen är fastighetsägare för flerbostadshus hyresrätt, bostadsrätt och lokaler samt småhusägare ansvariga att mäta radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en mätning görs om:

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes.
  • Det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten

Vill du ha en mätning utförd kan du gå in på Swedacs hemsida och hitta ackrediterade mätlaboratorier. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april.

Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Tidigare radonmätningar

Radonmätningar som är rapporterade till Eslövs kommun i början av 2000-talet finns utmärkta på vår kommunkarta.

Radon – Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Koll på radonhalten? – Boverket

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window