Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns i alla bostäder. Hälsoriskerna med för höga radonhalter är en riskökning för att drabbas av lungcancer. Riskerna ökar i samband med rökning.

Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m3 senast år 2020.

Radonkällor

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och kan även finnas i vatten.

Det är framförallt byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades i Sverige under perioden 1929–1975 och användes fram till slutet av 70-talet. Hus byggda under den perioden är alltså extra angelägna att undersöka.

Det enda sättet att ta reda på radonhalten i bostaden är att mäta.

Om du vill mäta radon

Vill du undersöka radonhalten i din bostad kan du i första hand vända sig till miljöavdelningen och höra om vi har uppgifter från tidigare mätning. I så fall behöver man inte alltid mäta på nytt.

Vill du ha en mätning utförd kan du gå in på Swedacs hemsida och hitta ackrediterade mätlaboratorier. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april.

Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Här finns mycket information om radon, mätningar och länkar till annan information om radon. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window