Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i berggrunden. Det finns en förhöjd risk för lungcancer i samband med för höga halter av radon. Riskerna ökar ytterligare i samband med rökning.

Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m3 senast år 2020.

Radonkällor

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Det är framförallt byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades i Sverige under perioden 1929–1975 och användes fram till slutet av 70-talet. Hus byggda under den perioden är alltså extra angelägna att undersöka.

På Boverkets webbplats finns mer information om radon.

Om du vill mäta radon

Vill du undersöka radonhalten i din bostad kan du i första hand vända sig till miljöavdelningen och höra om vi har uppgifter från tidigare mätning. I så fall behöver man inte alltid mäta på nytt.

Vill du ha en mätning utförd kan du gå in på Swedacs hemsida och hitta ackrediterade mätlaboratorier. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april.

Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Tidigare radonmätningar

Tidigare radonmätningar som är rapporterade till Eslövs kommun finns i kartan. Observera att det kan finnas fler mätningar som inte rapporterats in.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window