Luften utomhus

Luften i Eslöv bedöms vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i länet vad gäller kväveoxider och partiklar.

Kväveoxiderna kommer främst från väg- och tågtrafik samt från jordbruket. Partiklarna kommer främst från jordbruket. Luftföroreningar påverkar människor, bland annat genom ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.

Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt genom att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Läs mer på vår sida om vedeldning.

Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet. Läs gärna även vilka regler som gäller för tomgångskörning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window