Hundar

På våren får djur ungar. Ta gärna med hunden ut i naturen, men tänk på att den inte får skrämma andra djur. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, det vill säga helst kopplad.

Hund i naturen

I lagen om tillsyn över hundar och katter, paragraf 16 i lagen (2007:1150), står det att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverket tolkar lagen som att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Lagens finns för att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för hundägare.

Avföring från hund

I den här kartan hittar du hundlatriner och påshållare. Klicka på dubbelpilen uppe till vänster så får du fram en teckenförklaring. I en större karta hittar du mer innehåll och fler funktioner. 

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska avföring från hund ska plockas upp från gång- och cykelbanor, gator, torg, parker, lekplatser, idrottsplatser, anlagd grönyta och planteringar, motionsslingor i tätorterna Billinge, Eslöv, Flyinge,
Getinge-Gårdstånga, Harlösa, Hurva, Kungshult, Löberöd, Marieholm, Stehag, Stockamöllan och Örtofta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window