Farligt avfall

Batterier, sprayflaskor som inte är tomma och målarfärg är exempel på farligt avfall. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Mycket av ditt farliga avfall kan du lämna på en återvinningscentral. Det bra om så många flaskor och burkar som möjligt är märkta med vad de innehåller. Det förenklar sorteringen och minskar riskerna för både personal och miljö.

Läs mer om farligt avfall.

Se MERAB:s hemsida för öppettider och adresser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window