Hälsovård och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar alla personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Den enskilda patienten/vårdtagaren har oftast sin läkarkontakt via vårdcentral. Huvudman för dessa och all övrig hälso- och sjukvård är Region Skåne.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, på grund av sjukdom eller funktionshinder. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har ett nära samarbete med hemtjänsten.

Det är primärvårdsläkare som identifierar behovet av hemsjukvård och lägger ordination till kommunen som därefter fattar beslut om insatser.

För kontakt gällande både för hemsjukvård och rehabilitering ring Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window