Hemsjukvård

Hemsjukvård vänder sig till dig som inte själv kan ta dig till vårdcentralen, och inte heller kan få hjälp av någon annan att ta dig dit. Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Inom hemsjukvården kan du få vård av:

  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast/fysioterapeut

Ansök om hemsjukvård

Om du vill ansöka om hemsjukvård utförd av en sjuksköterska, bör du kontakta din vårdcentral. En läkare behöver utfärda en remiss till hemsjukvården, som sedan fattar beslut om du är berättigad till hemsjukvård eller inte.

En grundregel är att om du kan ta dig till din vårdcentral, med eller utan hjälp, utan att det påverkar din hälsa på ett omfattande sätt, är du inte berättigad till hemsjukvård.

Redan hemsjukvård?

Om du redan får hemsjukvård men har frågor om detta, kan du vända dig direkt till den legitimerade personalen eller till enhetschefen för sjuksköterskorna eller rehabilitering.

Utanför kontorstid hänvisas du att kontakta 1177. Vid akuta frågor, ring 112.

Avgifter

Avgifter som rör hemsjukvård debiteras enligt gällande timtaxa, se avgifter inom vård och omsorg.

Det finns ett tak för vad tjänsterna får kosta per månad, den så kallade maxtaxan. I maxtaxan kan det ingå hemvård, service, hemsjukvård, trygghetslarm och hjälpmedelsabonnemang.

Betalningsalternativ

Det är kostnadsfritt att välja pappersfaktura.

Om du vill använda autogiro kan du ansöka om det genom att kontakta Kontaktcenter på 0413-620 00 eller skicka ett e-postmeddelande till kommunen@eslov.se. Du får sedan hem en blankett som du behöver fylla in med dina uppgifter och din underskrift.

Du får även en pappersspecifikation som visar det belopp som kommer att dras via autogirot. Beloppet debiteras automatiskt från ditt konto den sista vardagen i månaden.

Ett annat alternativ är att använda e-faktura. Du kan ordna det via din bank och får därefter din faktura elektroniskt via internet.

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel kan du läsa mer om detta under hjälpmedel och bostadsanpassning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window