Ansök om hjälp

Alla stöd inom LSS behovsprövas av kommunens handläggare. Det är den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansökan om insatser enligt LSS.

För att ansöka ring Kontaktcenter, 0413-620 00, och be att få prata med någon av våra biståndsbedömare eller fyll i ansökan om insats enligt LSS, särskilt stöd.

Så här går en ansökan till

Steg 1 – Ansökan

  • Du tar kontakt med LSS-handläggare i kommunen via Kontaktcenter, 0413-620 00.
  • Skicka in din ansökan. Vi kan komma att begära in läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

Steg 2 – Möte med LSS-handläggare

  • LSS-handläggaren träffar dig och ställer några frågor. Du får berätta om dig själv.

Steg 3 – Utredning

  • LSS-handläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet.
  • Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken.
  • Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

Steg 4 – Beslut och delgivning

  • LSS-handläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

Steg 5 – Välj utförare

  • Du väljer vem som ska hjälpa dig.

Steg 6 – Uppföljning

  • Uppföljning sker en gång per år. Du träffar LSS-handläggaren och berättar hur det går.

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Ange i överklagan vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras. Bifoga kopia på beslutet du överklagar. Skicka din överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet till Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window