Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Eslövs kommun arbetar brett och långsiktigt för att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor och verkar i hela kommunen.

Kommunen samverkar med både interna och externa aktörer så som polis, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsbolag, näringslivet och många fler.

I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet strävar vi efter att tillsammans skapa och upprätthålla en trygg och säker kommun. Arbetet är långsiktigt och utgår utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun som antogs av kommunfullmäktige 2021.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder

Följande punkter är exempel på pågående arbete inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området:

  • Samverkansgruppen Örat mot marken bildades 2010 och träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter och identifiera lämpliga åtgärder. Gruppen består av representanter från en rad av kommunens verksamheter, Polisen, Räddningstjänsten Syd, bevakningsbolag, fastighetsägare och Stadskärneföreningen.
  • Samverkansavtal med Polisen – Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skpa struktur och systematik i samverkan mellan kommun och polis i syfte att uppnå minskad brottslig och ökad trygghet i Eslövs kommun Samverkansöverenskommelsen belyser vilka forum som samverkan sker i och är ett långsiktigt arbete mellan parterna.
  • Medborgarlöftet är en förlängning av Eslövs kommuns och Polisens ordinarie arbete. Medborgarlöftet bygger på en gemensam lägesbild som kommunen och Polisen arbetat fram. Ett nytt medborgarlöfte tas fram varje år.
  • Socialtjänsten i Eslöv arbetar förebyggande. Bland annat arbetar socialtjänsten uppsökande mot ungdomar genom fältsekreterare, med stöd och råd till vårdnadshavare, samt genom den så kallade sociala insatsgruppen i samarbete med Polisen med ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen för kriminalitet.
  • Gasverkets fritidsgård har verksamhet både i sina lokaler men även på olika platser runt om i kommunen, för att fånga upp ungdomar med syftet att de unga ska utvecklas personligen och socialt.
  • Bevakning och väktare: Eslövs kommun använder sig av väktare via bevakningsbolag för att förhindra skadegörelse och att förebygga att skador eller brott sker.
  • Kamerabevakning: Eslövs kommun använder kameror för att bevaka och skydda flera av kommunens fastigheter. Polisen har även kamerabevakning på Stora torg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window