Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig som är över 18 år, lever med psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera.

Ombudet kan stötta dig i kontakten med myndigheter och vård. Exakt vilket stöd beror på din situation och vad du vill ha stöd i.

Vem är personligt ombud till för?

Det behövs inget beslut eller någon remiss för att komma i kontakt med det personliga ombudet och det kostar inget att ha ett ombud. Tycker du att det är jobbigt att ta kontakt själv, kan du be någon att hjälpa dig.

Hur fungerar det?

Efter att vi fått kontakt, träffas vi och går igenom vad du vill och behöver ha stöd i. Om det är sådant som ett ombud kan hjälpa till med arbetar vi vidare utifrån det.

Detta kan du vänta dig av personligt ombud i Eslövs kommun:

  • vi arbetar tillsammans med ditt uppdrag
  • ombudet är ingen myndighet
  • stödet är frivilligt och kostar inget
  • ombudet har tystnadsplikt
  • det förs ingen journal, men uppgifter för statistik noteras
  • vi kan träffas hos dig eller någon annanstans där du är bekväm

Vid akuta behov

Det personliga ombudet är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp, vänd dig till den psykiatriska akutmottagningen i Lund, telefon 046-17 41 00, eller till den sociala jouren, telefon 046-12 12 99, under veckoslut och helger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window