Budget- och skuldrådgivning

Vi kan hjälpa dig som bor i Eslöv med kostnadsfri budget- och skuldrådgivning och att ansöka om skuldsanering. Vi arbetar under sekretess.

Hushållsbudget

Du kan få hjälp att göra en egen budgetkalkyl och resonera kring hur du kan förändra dina inkomster och utgifter. Besök gärna Konsumentverkets webbplats där det finns stöd om du själv vill upprätta en hushållsbudget.

Få pengarna att räcka till

Gör en budget

För kassabok över dina utgifter en månad och se vart pengarna går. Hur mycket pengar går till annat än det du helst skulle vilja använda dem till? Hjälp att göra en egen hushållsbudget finns på Konsumentverkets webbplats.

Skapa ett räkningskonto

Förenkla betalningen av räkningar och få samtidigt en överblick över ekonomin, genom att ha ett konto enbart för räkningar. Lägg ihop årskostnaderna för dina fasta utgifter (hyra, el, telefon m.fl.) och dela i tolv lika stora delar. Nu vet du hur mycket du ska betala i genomsnitt i månaden.

Sätt av det genomsnittliga månadsbeloppet på ett separat konto varje månad. I början kan du behöva betala in mer än det genomsnittliga månadsbeloppet för att klara större räkningar. Ha gärna en liten reserv innestående för att klara prishöjningar.

Kapa kostnader

Telefon och mobil

Prata dig inte pank. Se om det går att hitta billigare abonnemang. Med kontantkort på mobilen har du större koll på kostnaderna.

Elen

Om du har så kallat tillsvidarepris på el så ta reda på om du kan byta till ett bättre avtal. Särskilt om du bor i villa och har höga elkostnader. Undvik att ha hemelektronik i standby läge.

Försäkringar

Vi behöver försäkra oss själva och våra saker. Det är lätt att samla på sig dubbla försäkringar. Gå igenom vilka försäkringar du har. Jämför premierna hos olika bolag. Kostnaden för exempelvis bilförsäkringar kan variera stort mellan bolagen.

Maten

Kolla jämförpriser när du handlar mat och förbrukningsartiklar. Använd säsongens grönsaker. Gör inköpslista och veckohandla så sparar du både tid och pengar. Laga fler portioner än vad som går åt till middag och låt resterna bli matlåda att ta med till jobbet. Om du har tid och lust, baka ditt eget bröd, det kan löna sig.

Undvik skuldfällan

Gå inte i skuldfällan – har du inte råd att spara, har du heller inte råd att låna.

Kreditkort

Köp inte sådant du egentligen inte har råd med på kredit.

Vettiga lån

Undvik dyra konsumtionskrediter och snabba telefonlån. Det finns ofta bättre alternativ. Prata med din bank.

Vänta inte med att söka hjälp om du får problem med att betala tillbaka dina lån. Ju snabbare du tar tag i problemen desto enklare blir det att få ordning på ekonomin.

Problem med lån/skulder

Vi kan gå igenom dina skulder och tillsammans med dig försöka hitta lösningar som underlättar din skuldsituation.

Om du inte kan betala dina skulder

Prioritera rätt

Det gäller att prioritera rätt med de pengar som du har till ditt förfogande. Här hittar du några råd om vad du kan tänka på.

  • Betala i första hand dina viktigaste räkningar. Till de viktigaste räkningarna brukar hyra, el, hemförsäkring, a-kassa, barnomsorgsavgift och i regel också telefon räknas. Har du lån med säkerhet i bostadsrätt eller fastighet ska även den skulden ses som prioriterad att betala.
  • Skuldsätt dig inte ytterligare! Låt de gamla skulderna bli äldre, men tillåt inga nya.
  • Skaffa dig en helhetsbild över din skuldsituation. Har du inte har alla uppgifter kring dina skulder så kontakta dina fordringsägare och be att få dessa. Har en skuld gått vidare till ett inkassoföretag så vänd dig dit för mer information. Gör sedan en förteckning över samtliga skulder.
  • Gör en ekonomisk översikt och ta reda på hur din ekonomi ser ut. En komplett bild av hela din ekonomi är viktig både för dig själv och för dem du är skyldig pengar. Beräkna ditt betalningsutrymme genom att göra en hushållsbudget.

Löneutmätning

Vid löneutmätning beräknar Kronofogden hur mycket pengar hushållet måste ha till sitt uppehälle. Det kallas förbehållsbelopp. De pengar som eventuellt blir över kallas betalningsutrymme och ska gå till betalning av skulderna.

Betalningsuppgörelse

Ska du göra en betalningsuppgörelse är det bäst att använda Kronofogdens metod för att räkna ut ditt betalningsutrymme. Detta sätt att räkna ut hur mycket du kan betala på dina skulder känner dina fordringsägare till och har lättast att acceptera. På Kronofogdens webbplats kan du göra en förbehållsberäkning.

Gör ett förslag till betalningsuppgörelse. På Konsumentverkets webbplats hittar du information om olika sorters betalningsuppgörelser och hur du praktiskt går tillväga.

Skuldsanering – överskuldsatt

Är du överskuldsatt och uppfyller de krav som skuldsaneringslagen ställer kan du få råd och stöd vid en ansökan om skuldsanering och genom hela skuldsaneringsprocessen. Visar det sig att du för tillfället inte uppfyller kraven men kanske gör det längre fram, kan du få tips om hur du förbereder dig för en framtida ansökan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window