Hjälp i hemmet

Behöver du hjälp för att klara av vardagsbestyr hemma? Då finns olika alternativ till stöd och hjälp.

Typ av stöd och hjälp

De olika typerna av stöd kan vara;

 • Apoteksärenden
 • Hushållssysslor
 • Städ
 • Avlösare i hemmet
 • Inköp
 • Stöd vid personlig omvårdnad
 • Avlösning på korttidsenhet
 • Ledsagning
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Måltidshjälp
 • Tvätt
 • Dusch
 • Social aktivitet

Ansökan

För att bli beviljad hjälpinsatser i hemmet behöver du komma in med en ansökan om hjälp till våra biståndshandläggare. Det gör du enklast genom att använda våra e-tjänster eller genom att ringa eller mejla kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se.

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan du kontakta Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window